روندبار، فلزي طویل و استوانه اي است که در انواع فلزات از جمله گرم نورد و یا سرد نورد فولاد، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم ، برنج و …؛ و در قطرهای مختلف از ¼” تا 24” .